بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/07/02
کل خالص ارزش دارائی ها 2,304,543,259,081 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,001,114 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,011,225 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,004,013 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 2,301,979

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد بانک ملی ایران

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/04/31

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك ملي ايران

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فريوران

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك ملي ايران

مدیران سرمایه گذاری:

حمزه قوچي فرد، كيوان زيراني ناو، حسام الدين جعفري ندوشن

حسابرس:

آرمان آروين پارس

نمودار‌ها