Menu
ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 1500 15%
2 شرکت کارگزاری بانک ملی 8500 85%
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان